หากคุณเป็นคนที่ไม่อยากทำงานนั่งโต๊ะ ผูกไทใส่สูท กับรองเท้าที่สวมใส่ไม่สบาย หากคุณกำลังมองหาทีม
ที่ให้ความสำคัญ กับความสนุกในการทำงานแล้วล่ะก็ adidas อยากรู้จักคุณ หากคุณทราบถึง
ความทะเยอทะยานและเข้ากับคนง่าย คุณจะเปรียบเสมือนผู้ที่เป็นสะพานเชื่อมต่อ
ระหว่างบริษัทกับลูกค้า

เราไม่เพียงแค่มองหาผู้ที่จะขายรองเท้าเสื้อผ้าเท่านั้น เรายังมองหาผู้ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์
ในการจับจ่ายซื้อของ เพื่อสร้างความต้องการให้ลูกค้ามากขึ้น

 
ติดต่อเราได้ที่
บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 22 ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87/2
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 660 3900 แฟ๊กซ์ 02 660 3999

สำหรับอาดิดาส เราเชื่อในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ขายหน้าร้าน โดยมีการสร้างความรู้และความเป็นมืออาชีพ
ผ่านทางการปลูกฝังทางค่านิยมที่ถูกต้องและความเข้าใจใน
เรื่องของธุรกิจซึ่งเป็นหลักการสองข้อที่สำคัญของงานค้า
ปลีก เรามีโปรแกรมการฝึกอบรม Retail University
เพื่อช่วยให้พนักงานมองเห็นแนวทางการเจริญเติบโตทาง
หน้าที่การงานมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้พนักงานได้
เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตทางสายงาน
และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก
adidas Group ควบคู่ไปกับ SHINE โปรแกรม